Aktuella priser fr o m 2017-01-01

Växla till liggande läge för att få information.

 

DIners Club International

Ansök

SAS EuroBonus Diners Club

Det går inte längre att ansöka om kortet.

Pris per år

525 kr 525 kr (SAS EuroBonus Medlem/Silver/Guld)
0 kr (SAS EuroBonus Diamant)

Pris per år om du redan har företagskort

90 kr 90 kr

Pappersfaktura

0 kr 0 kr

Kopia av faktura

30 kr 30 kr

Valutaväxlingspåslag för köp utomlands

2 % 2 %

Kontantuttag i Sverige och utomlands

4 % på uttaget belopp 4 % på uttaget belopp

Ersättningskort   

100 kr 100 kr

Försändelse av kort utanför Sverige 

350 kr 350 kr

Lounge

125 kr/besök
125 kr/besök

Dröjsmålsränta

2,5% / mån 2,5% / mån

Påminnelseavgift  

50 kr 50 kr

Kreditränta vid delbetalning*

14,59 %
14,59 %

Effektivränta vid delbetalning*   

15,72 %

15,72 % (SAS EuroBonus Medlem/Silver/Guld)
14,14 % (SAS EuroBonus Diamant)

Familjekort

245 kr 245 kr

10 dagars extra betaltid  

150 kr/år 150 kr/år

Spärrservice      

297 kr/ år 297 kr/ år

Diners Club privatkort

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 14,59 % per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kr, ett årspris på 525 kr är 15,72 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 45 875 kr. Lägsta belopp att betala är 5% av den totala skulden varje månad.

SAS EuroBonus Diners Club

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 14,59% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kr, ett årspris på 525 kr (Diamant har 0 kr) är 15,72% (Medlem/Silver/Guld), 14,14% (Diamant). Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 45 875 kr (Medlem/Silver/Guld) respektive 45 350 kr (Diamant). Lägsta belopp att betala är 5 % av den totala skulden varje månad.